Tuesday, May 13, 2008

For en gjeng!

Forrige laurdag hadde vi konfirmasjon for dette fine trekløveret. Dei går på Haug skole, som er ein spesialskule, og eg har fått vere med å følge dei gjennom ei ti veker lang konfirmasjonstid. Det er vanskelig å seie kven som lærte mest, eg eller dei. Sjølve dagen var akkurat som den skulle, med nervøse konfirmantar og spent familie, og sjølv om gudstjenesta var annleis var den både høgtideleg og veldig rørande. Fin gjeng :)

Monday, May 05, 2008

Hjerteskjærande på mange nivå

Jeg ser du går over skoleplassen
- jeg går bortover mot dassen
bare for å gå forbi deg
men du bare overser meg.
Hvorfor gjør du det?
Jeg vil jo bare at du skal se
bort på meg der jeg går.
Hver gang du overser meg får jeg et sår
i mitt knuste hjerte
det er en forferdelig smerte.